WAPES-BG Лабиринт

Придвижването из лабиринта става с:

J - наляво,
L - надясно,
K - надолу
I - нагоре

Начало